Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có biển Nha Trang
Văn Phong vịnh đẹp, Vũng Rô oai hùng?