Câu đố về đồ vật:

Như hình trang sách học trò
Vậy mà từng bước vẫn bò lên cao?