Câu đố về động vật:

Con gì bắt chuột mê say
Có đôi mắt sáng, ngủ ngày, thức đêm?
(Là con gì?)