Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Mười bảy chia cắt hai miền
Nước xanh hay chính lệ phiền của sông?

Đố là sông gì?