Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Bãi gì đẹp nhất Khánh Hòa
Ba mặt giáp núi, trước là biển xanh?