Đôi bạn đang cùng nhau đi trong rừng, bỗng trước mắt học xuất hiện một con gấu. Một người lập tức bỏ chạy và leo tót lên cây ẩn nấp. Còn người kia đứng lại. Sực nhớ ra rằng loài dấu thường không đụng đến xác chết bao giờ, anh liền ngã lăng ra đất giả vờ chết. Con gấu tiến lại gần. Anh ta nín thở. Gấu chỉ ngửi vào mặt anh rồi bỏ đi.

  Khi gấu đã đi khỏi, anh bạn nấp trên cây liền tụt xuống và hỏi: 

  - Gấu nó ghé vào tai cậu nói gì đấy?

  Anh kia liền đáp: 

  - Gấu nói với tớ rằng: "Ai bỏ bạn trong lúc nguy hiểm để chạy thoát thân là kẻ tồi tệ!"