Câu đố về cây:

Con đóng khố, bố cởi truồng
Dầm sương dãi nắng coi thường gió tây?