Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Vẽ môi, vẽ mắt, vẽ mày
Làm sao thiên hạ nở ngay nụ cười?