Con cua mà có hai càng

Đầu, tai không có, bò ngang cả đời.

Con cá mà có cái đuôi

Hai vây ve vẩy, nó bơi rất tài.

Con rùa mà có cái mai

Cái cổ thụt ngắn, thụt dài vào ra.

Con voi mà có hai ngà

Cái vòi nó cuốn, đổ nhà đổ cây.

Con chim mà có cánh bay

Bay cùng Nam, Bắc, Đông, Tây tỏ tường.