Ru em em ngủ ngoan nè!

Mẹ còn trên rẫy, chưa về với e.

Ru em em ngủ ngoan hiền

Mẹ còn cuốc cỏ bên triề ngô xanh.

 

Ru em em ngủ ngon lành

Mẹ còn tưới một luống hành nữa thôi

Ru em em ngủ à ơi!

Mẹ còn ghé chợ mua vôi cho bà.

 

Ru em em ngủ ơi à!

Mẹ còn chọn lựa mua quà cho em.

Ru em giấc ngủ êm đềm

Hình như gót mẹ chạm thềm...à ơi!