Tí tách, tí tách

Những giọt sương nhỏ

Luồn qua khe đá

Rơi xuống chậu hoa

Cây lá uống sương

Căng tràn nhựa sống

Tặng lại cho đời

Nhiều bông hoa đẹp

Tí tách tí tách

Những giọt sương nhỏ

Trong nắng bay đi

Thả một tiếng cười

Tí ta tí tách