Giáng sinh đến lời ca mừng thánh
Tiếng cầu kinh, lộc thánh, mọi nhà
Chuông thờ thánh thót vang xa
Con chiên ngoan đạo lời ca vọng về
Giáng sinh đến khắp quê đến phố
Đèn giăng đèn sáng đỏ đường đi
Bao lời xưng tội thầm thì
Một lòng thờ chúa cũng vì lòng tin
Giáng sinh đến cầu xin đức chúa
Nguyện một lòng muôn thuở tâm linh
Lễ vui nguyện với lòng mình
Nhân hoà đời đạo trung trinh lòng thành
Giáng sinh đến mừng anh mừng chị
Trẻ cùng già yêu quý giao thoa
Phố phường rực đỏ cờ hoa
Nhà nhà ấm áp lời ca ân tình.