Mẹ sinh em bé

Cả nhà đều vui

Ông nhoẻn miệng cười

Bà vui trong mắt

 

Ba thì hay hát

Rồi đọc thơ ru

Mẹ thì lu bu

Lo cho em bé

 

Còn em lặng lẽ

Xếp lại đồ chơi

Áo quần đã chật

Cũng xếp lại thôi

 

Mai em bé lớn

Em xin làm quà

Dẫu là quà cũ

Em sẽ thích mà...