Câu đố về thực vật, hoa quả:

Còn bé em mặc áo xanh
Em lớn bằng anh, em mặc áo đỏ.
(Là quả gì?)