Câu đố về thực vật và hoa quả:

Củ gì tên gọi như tiền?
Củ gì nghe cứ như quên đường về?
(Là những củ gì?)