Câu đố về hoa:

Hoa gì sắc trắng thơ ngây
Trinh nguyên e ấp thẹn thùng dáng xinh?