Câu đố về động vật:

Có tên, mà chẳng có cung
Không cung mà bắn, người hùng thế gian
Là con gì?