Câu đố về động vật:

Vừa bằng quả mướp, ăn cướp cả làng.
(Là con gì?)