Câu đố về thực vật:

Ruột gan đặc xịt trắng phau
Mong manh áo mỏng đất sâu nằm lì
Là củ gì?