Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Có sắc - mọc ở trên đầu
Có huyền - vuốt phẳng áo quần cho em
Thay nặng nhất định không quen
Khi nào có ngã - chớ nên uống bừa.
(Là những chữ gì?)