Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nào Vạn Kiếp lẫy lừng
Chiến công Hưng Đạo Đại Vương anh hùng?

Đố là sông gì?