Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Biển vàng, cát mịn, người đông
Bãi gì nằm tận phía Nam Vũng Tàu?