Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào Nguyễn Huệ dừng chân
Lệnh ngày khai hạ đón xuân Long Thành?