Câu đố về đồ vật:

Có răng, mà chẳng có mồm
Không mắt, không mũi, lưng còm cong cong?