Câu đố về đồ vật:

Bút chì, bút mực, bút bi
Viết xong không thích, tôi thì có ngay?