Câu đố về cây:

Cây gì hoa đỏ rợp trời
Thân trong thành phố, tên ngoài ruộng xa?