Câu đố về động vật:

Có miệng mà chẳng nói cười
Thân mình bé tí có người, có ta
Là con gì?