Câu đố về hoa:

Hoa gì truyền thuyết một đời
Thanh gươm cắm xuống, bật chồi, nở hoa?