Câu đố về thức ăn:

Bánh gì mọc ở đầu đình
Tan xanh, tán rộng, mát người nông dân?