Câu đố về vật dụng:

Hai đầu nằm ở hai nơi
Đầu Nam đầu Bắc thảnh thơi ngắm trời
Là cái gì?