Câu đố về các loài động vật:

Có lông mà chẳng phải lông
Xù lông chông sắt, trên đồng giương cung?