Câu đố về hoa:

Hoa gì sớm nở tối tàn .
Kiếp người sao chẳng khác gì phù du?