Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Thác gì ở tận Tây Nguyên
Nước làm ra điện, sáng bừng quê hương?

Đố là sông gì?