Câu đố về cây:

Cây gì là mẹ của măng
Năm xưa Phù Đổng nhổ lên đánh thù?