Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Việt Nam muôn năm!
Hồ Chí Minh muôn năm!
Người anh hùng đất Quảng Nam
Trên trường bắn vẫn hiên ngang chống thù.
(Là ai?)