Câu đố về thức ăn:

Cô hàng xóm đố học trò
Mập ú thân lại dính tro bánh gì?