Câu đố về vật dụng:

Cái gì nhỏ bé cầm tay
Nhấn phím là gặp bạn ngay thôi mà
Là cái gì?