Câu đố về cây:

Ông già ổng chết đã lâu
Con mắt thao láo, hàm râu vẫn còn?