Câu đố về vật dụng:

Có gáy có ruột mỏng dày
Bụng chứa toàn chữ vơi đầy ý xa
Là cái gì?