Câu đố về thức ăn:

Thịt trắng trong, nhân đỏ hồng
Bánh, nhưng tên gọi bạn lòng với cua?