Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Xưa "Sở - phi - năng có một thầy".
Cái tên thì béo, người thì gầy
Ngày trước lội quen "Dòng nước ngược"
"Cầm bút chiến đấu" về sau này.
(Là ai?)