Câu đố về thức ăn:

Tròn như viên bi, vừa mịn vừa mềm.
Mang chưng cất rượu chung cùng nồng thơm?