Câu đố về đồ vật:

Có đầu mà chẳng có đuôi
Có lưng mà lại nằm trên vai người?