Câu đố về thực vật, hoa quả:

Không bào mà nhẵn.
(Là cây gì?)