Câu đố về thực vật:

Em xinh mặc áo xanh
Đám cưới ăn hỏi buồng xanh đón về
Là quả gì?