Câu đố khác:

Để nguyên: tiếng chó sủa dài
Thêm sắc: thành loài thú dữ rừng xanh
Thêm huyền: uống nước ngày đêm
Đố em, đố chị hãy tìm chữ chi?