Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì không nở ban ngày
Nửa đêm mới nở lại hay chóng tàn?
(Là hoa gì?)