Câu đố về ngày tết:

Nước nào trên thế giới không có giao thừa: Việt Nam, Hàn Quốc hay Ấn Độ?