Câu đố về thực vật và hoa quả:

Có cờ không đỏ lạ chưa
Có râu, đồng ruộng gió lùa thướt tha.
Cùng khoai, lúa hợp bộ ba
Mùa về năng suất mọi nhà đều vui.
(Là cây gì?)