Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Tước vương đất Bắc nào thèm
Mà quân xâm lược hòng đem dụ người
Dù quỷ Nam vẫn vui cười
Đền ơn Tổ quốc thoả đời làm trai?
(Là ai?)